Ταφικά μνημεία

ταφικά

Κανονικού μεγέθους: Πρόκειται για ατομικό ταφικό μνημείο. Οι διαστάσεις του κυρίως κορμού του ορίζονται στα 1,85μ. μήκος Χ 0,90μ. πλάτος. Η επιλογή της πρώτης ύλης και των διακοσμητικών στοιχείων που θα κοσμήσουν το μνημείο δεν διαφοροποιείται από αυτή των υπολοίπων μεγεθών. Ακριβώς, όμως, επειδή πρόκειται για μνημείο που αφορά στον ενταφιασμό ενός και μόνο ατόμου δεν είναι εφικτή η επανάχρησή του χωρίς να προκληθούν φθορές στα δομικά του υλικά, καθώς εξαιτίας των περιορισμένων του διαστάσεων δεν χωράει να περάσει η νέα σορός.

 Διαστάσεις μνημείου κανονικού μεγέθους  Προοπτικό μνημείου κανονικού μεγέθους

ταφικά

Ενδιάμεσου μεγέθους: Πρόκειται για τη μεσαία κατηγορία ταφικού μνημείου, του οποίου οι διαστάσεις του κορμού ορίζονται στα 2,00μ. μήκος Χ 1,00μ. πλάτος. Η επιλογή της πρώτης ύλης και των διακοσμητικών στοιχείων που θα κοσμήσουν το μνημείο δεν διαφοροποιούνται από αυτά των υπολοίπων μεγεθών. Το μνημείο είναι δυνατόν να δεχθεί εκ νέου ενταφιασμό, καθώς το μέγεθός του διακένου το επιτρέπει οριακά. Ωστόσο, η απομάκρυνση των δομικών του υλικών πρέπει να πραγματοποιηθεί από εξειδικευμένο υπάλληλο, της εταιρίας μας ή του κοιμητηρίου, ώστε να αποφευχθούν οι φθορές στα υλικά.

 Διαστάσεις μνημείου ενδιάμεσου μεγέθους
 Προοπτικό μνημείου ενδιάμεσου μεγέθους

ταφικά

Οικογενειακά: Πρόκειται για μνημεία προορισμένα να δεχθούν πλήθος ενταφιασμών από τη σειρά του οικογενειακού δέντρου, ανιόντες ή κατιόντες δικαιούχοι του πρώτου ενταφιασθέντος, όπως ορίζεται από τον εκάστοτε κανονισμό του κοιμητηρίου. Οι διαστάσεις του κορμού του μνημείου ξεκινάνε από 2,30μ. μήκος Χ 1,10μ. πλάτος και διαμορφώνονται ανάλογα με τη διάθεση του χώρου που παρέχεται από τη διοικούσα αρχή. Σε αυτού του μεγέθους το μνημείο, το οποίο κατασκευάζεται μετά τον πρώτο ενταφιασμό, υπάρχει ανάλογη πρόβλεψη διακένου για να μπορέσει να τοποθετηθεί η εκάστοτε νέα σορός. Η οριζόντια πλάκα έχει τη δυνατότητα να ανασηκωθεί, να πραγματοποιηθεί ο νέος ενταφιασμός χωρίς να υποστεί καμία φθορά το μνημείο στο σύνολό του, και αφού χαραχθούν τα στοιχεία του νέου νεκρού να επανατοποθετηθεί στην αρχική της θέση. Η επιλογή της πρώτης ύλης και των διακοσμητικών στοιχείων που θα κοσμήσουν το μνημείο δεν διαφοροποιούνται από αυτά των υπολοίπων μεγεθών και μπορούν να επιλεγούν από τη μεγάλη ποικιλία που διαθέτει η εταιρία μας.

 Διαστάσεις μνημείου οικογενειακού μεγέθους
 Προοπτικό μνημείου οικογενειακού μεγέθους

*Στις αναγραφόμενες διαστάσεις δεν προσμετράται η επιδαπέδια μαρμάρινη βάση.