Κωδ. Ρόδος Catholic K. 001

Μνημείο κανονικού μεγέθους στο  Καθολικό κοιμητήριο  Ρόδου  με  μάρμαρο  τύπου Royal. Χάραξη ονόματος στην πλάκα. Φωτογραφία  πορσελάνης  διαστ. 13 Χ 18  σε μαρμάρινη κορνίζα επί της κυρίως πλάκας. Σταυρός και βάση με μάρμαρο πάχ. 5 εκ.