Κωδ. Ρόδος Κ. 009

Μνημείο κανονικού μεγέθους στο κοιμητήριο Ταξιαρχών Ρόδου με μάρμαρο τύπου Royal. Μεταλλικό καντήλι εξάγωνο λευκού χρώματος, 2 πολυεστερικά ανθοδοχεία. Χάραξη ονόματος στην πλάκα. Πρόβλεψη εγκατάστασης δια μελλοντική σύνδεση ηλεκτρικού καντηλιού με το δίκτυο του κοιμητηρίου.