Οικογενειακά

Όψη από δεξιά Κωδ. Αρχάγγελος Οικ. 001
Κωδ. Ρόδος Οικ. 001 Κωδ. Αρχάγγελος Οικ. 001
Κωδ.-Καλυθιές-Οικ.-001 Κωδ. Ρόδος Οικ. 002
Κωδ. Καλυθιές Οικ. 001 Κωδ. Ρόδος Οικ. 002
Εμπρόσθια δεξιά όψη Εμπρόσθια αριστερή όψη 002
Κωδ. Ρόδος Οικ. 003  Κωδ. Καλυθιές Οικ. 002
Όψη από δεξιά Εμπρόσθια αριστερή όψη
Κωδ. Ρόδος Οικ. 004 Κωδ. Ρόδος Οικ. 005
Εμπρόσθια δεξιά όψη Εμπρόσθια αριστερή όψη
Κωδ. Ρόδος Οικ. 006 Κωδ. Σορωνή Οικ. 001
Εμπρόσθια αριστερή όψη Εμπρόσθια δεξιά όψη
Κωδ. Σορωνή Οικ. 002 Κωδ. Σορωνή Οικ. 003
Εμπρόσθια δεξιά όψη Όψη από αριστερά
Κωδ. Σορωνή Οικ. 004  Κωδ. Προφύλια Οικ. 001
Εμπρόσθια αριστερή όψη Εμπρόσθια αριστερή όψη
Κωδ. Ρόδος Οικ. 007  Κωδ. Λάρδος Οικ. 001
Εμπρόσθια αριστερή όψη Ταφικό μνημείο οικογενειακού μεγέθους με μάρμαρο και γρανίτη
Κωδ. Κοσκινού Οικ. 001  Κωδ. Ρόδος Οικ. 008
Εμπρόσθια δεξιά όψη Ταφικό μνημείο οικογενειακού μεγέθους με μάρμαρο και γρανίτη
Κωδ. Κοσκινού Οικ. 002  Κωδ. Ρόδος Οικ. 009
Ταφικό μνημείο οικογενειακού μεγέθους με μάρμαρο, βότσαλο διακοσμητικό και γρανίτη Ταφικό μνημείο οικογενειακού μεγέθους με μάρμαρο.
Κωδ. Ρόδος Οικ. 010 Κωδ. Ρόδος Οικ. 011
Ταφικό μνημείο οικογενειακού μεγέθους με γρανίτη Ταφικό μνημείο οικογενειακού μεγέθους με γρανίτη
Κωδ. Άγ. Ισίδωρος Οικ. 001  Κωδ. Ρόδος Οικ. 012
Ταφικό μνημείο οικογενειακού μεγέθους με μάρμαρο και γρανίτη, βότσαλο και πέτρα Ταφικό μνημείο οικογενειακού μεγέθους με μάρμαρο
Κωδ. Κοσκινού Οικ. 003  Κωδ. Ίστριος Οικ. 001
Ταφικό μνημείο οικογενειακού μεγέθους με μάρμαρο και γρανίτη Κωδ. Ρόδος Οικ. 014
Κωδ. Ρόδος Οικ. 013  Κωδ. Ρόδος Οικ. 014
Κωδ. Ρόδος Οικ. 015 Ταφικό μνημείο οικογενειακού μεγέθους με γρανίτη
Κωδ. Ρόδος Οικ. 015  Κωδ. Μεσαναγρός Οικ. 001
Ταφικό μνημείο οικογενειακού μεγέθους με γρανίτη και μάρμαρο χτυπητό Ταφικό μνημείο οικογενειακού μεγέθους με γρανίτη
Κωδ. Ρόδος Οικ. 016  Κωδ. Ρόδος Οικ. 017
Ταφικό μνημείο οικογενειακού μεγέθους με μάρμαρο Ταφικό μνημείο οικογενειακού μεγέθους με μάρμαρο
Κωδ. Καλυθιές Οικ. 003 Κωδ. Κοσκινού Οικ. 004
Εμπρόσθια αριστερή όψη Εμπρόσθια όψη
Κωδ. Ίστριος Οικ. 002  Κωδ. Ρόδος Οικ. 017
Εμπρόσθια αριστερή όψη Εμπρόσθια αριστερή όψη
Κωδ. Κοσκινού Οικ. 005 Κωδ. Καλυθιές Οικ. 004
Ταφικό μνημείο οικογενειακού μεγέθους (Κωδ. Ρόδος Οικ. 018) Ταφικό μνημείο οικογενειακού μεγέθους (Κωδ.Καλαβάρδα Οικ. 001)
Κωδ. Ρόδος Οικ. 018  Κωδ. Καλαβάρδα Οικ. 001
Ταφικό μνημείο οικογενειακού μεγέθους (Κωδ. Ρόδος Οικ. 019) Ταφικό μνημείο οικογενειακού μεγέθους (Κωδ. Ρόδος Οικ. 020)
Κωδ. Ρόδος Οικ. 019  Κωδ. Ρόδος Οικ. 020
Ταφικό μνημείο οικογενειακού μεγέθους (Κωδ. Ρόδος Οικ. 021) Ταφικό μνημείο οικογενειακού μεγέθους (Κωδ. Ρόδος Οικ. 022)
Κωδ. Ρόδος Οικ. 021  Κωδ. Ρόδος Οικ. 022