Κωδ. Καλυθιές Οικ. 004

Ταφικό μνημείο οικογενειακού μεγέθους στο κοιμητήριο Καλυθιών Ρόδου, κατασκευασμένο από μάρμαρο  τύπου Royal και γρανίτη Nero Africa. Χάραξη ονόματος στην οριζόντια πλάκα. Μεταλλικός σταυρός με τον Εσταυρωμένο στο τοξωτό στηθαίο. Παραπλεύρως, ορθογώνια κορνίζα χρωμίου με ανάλογη έγχρωμη φωτογραφία εκτυπωμένη σε πορσελάνη, διαστάσεων 13Χ18 εκ. Εκατέρωθέν του, δύο πεσσίσκοι εκ των οποίων ο ένας λειτουργεί ως ανθοδοχείο ενσωματωμένο στο μνημείο, ενώ στον άλλο βρίσκεται τοποθετημένο τετράπλευρο καντήλι χρωμίου. Τετράπλευρο θυμιατήρι χρωμίου. Δύο πολυεστερικά ανθοδοχεία, χρώματος λευκού, στη βάση του μνημείου. Αποθηκευτικός χώρος που κλείνει με μεταλλικό πορτάκι και συνοδεύεται με κλειδιά, προσαρμοσμένος στην πίσω πλευρά του μνημείου.