Κωδ. Ρόδος Οικ. 028

Ταφικό μνημείο οικογενειακού μεγέθους στο κοιμητήριο Ταξιαρχών πόλεως Ρόδου, κατασκευασμένο από μάρμαρο τύπου Royal με συνδυασμό φινιρίσματος γυαλισμένης και χτυπητής επιφάνειας, καθώς και από γρανίτες Nero Africa και Indian Black. Περιλαμβάνει μαρμάρινη προθήκη που επιστέφεται με διπλό κυματοειδές στηθαίο εκατέρωθεν του οποίου ανισοϋψείς πεσσίσκοι, εκ των οποίων στον δεξιά έχει ενσωματωθεί χωνευτό ανθοδοχείο. Χάραξη του ονόματος στην κάθετη πλάκα και παραπλεύρως έγχρωμη ορθογώνια φωτογραφία πορσελάνης, διαστάσεων 13Χ18 εκ., με ανάλογη κορνίζα χρωμίου. Στη θέση της οριζόντιας πλάκας έχουν τοποθετηθεί δύο, εκ των οποίων η άνω καμπυλόσχημη ώστε να επιτρέπει την ανάδειξη της χρωματικής αντίθεσης με την κάτω. Εκατέρωθεν της προθήκης έχουν τοποθετηθεί επάνω σε βαθμιδωτές βάσεις ηλεκτρικό καντήλι χρωμίου συνδεδεμένο με το δίκτυο του κοιμητηρίου και τετράπλευρο θυμιατήρι χρωμίου. Χρωμίου είναι επίσης ο σταυρός στην πλάκα και το τετράπλευρο καντήλι, προστατευμένο με αντιανεμικό σωλήνα στη βάση του μνημείου. Εκατέρωθεν του καντηλιού χωνευτά ανθοδοχεία. Επάνω στην οριζόντια πλάκα επί γρανιτένιας βάσης έχει προσαρτηθεί βιβλίο πορσελάνης με αφιέρωση διαστάσεων 22Χ30 εκ. Αποθηκευτικοί χώροι που κλείνουν με μεταλλικό πορτάκι και συνοδεύονται με κλειδιά βρίσκονται προσαρμοσμένοι στην πίσω πλευρά της κατασκευής.