Κωδ. Ρόδος Οικ. 036

Ταφικό μνημείο οικογενειακού μεγέθους στο κοιμητήριο Αγίου Δημητρίου πόλεως Ρόδου, κατασκευασμένο από μάρμαρα τύπου Sand Flower και Royal. Στη θέση του στηθαίου έχει τοποθετηθεί βαθμιδωτή κατασκευή αποτελούμενη από δύο επίπεδα. Το πρώτο εξ αυτών λειτουργεί ως προθήκη και κλείνει με πλαστικό συρόμενο πορτάκι. Στην κύρια πλευρά του φέρει μικρό τοξωτό άνοιγμα που θυμίζει θύρωμα εκκλησίας με σταυροειδές υπέρθυρο και επιστέφεται με ανάγλυφο σταυρό. Την κορυφή του βαθμιδωτού στηθαίου επιστέφει μαρμάρινη προτομή της κτήτορος. Εκατέρωθέν του στηθαίου δύο μαρμάρινα ανθοδοχεία, ένα στρογγυλό και ένα τετράγωνο. Χάραξη ονόματος στην διπλή οριζόντια πλάκα, πάνω στην οποία έχει τοποθετηθεί, μετά την συντήρησή της, παλαιότερη πλάκα με επίγραμμα που οριοθετείται με μαίανδρο και στη βάση της φέρει ανάγλυφο λύχνο. Κάτωθεν αυτής έχουν τοποθετηθεί κρίκοι ανασήκωσης χρωμίου. Αντίστοιχος κρίκος υπάρχει και στην εμπρόσθια στενή πλευρά της κατασκευής. Έμπροσθεν του μνημείου και σε επαφή με αυτό έχει τοποθετηθεί, μετά τη συντήρησή του, λίθος προσευχής.