Είδη επεξεργασίας

Μετά την εξόρυξη των όγκων στο λατομείο, στην περίπτωση που πρόκειται για φυσικό πέτρωμα, ακολουθεί η επεξεργασία τους για την παραγωγή των προϊόντων. Η επεξεργασία περιλαμβάνει τις τρεις παρακάτω φάσεις:

1η: τον ορθογωνισμό τυχόν ακανόνιστων όγκων για την παραγωγή κανονικά ορθογωνισμένων με μία ή περισσότερες λείες επιφάνειες.

2η: το σχίσιμο ή κατά τον οποιονδήποτε τρόπο τεμαχισμό των όγκων για την παραγωγή ενδιάμεσων προϊόντων, τα οποία είναι κατάλληλα για να παραχθούν τα τελικά.

3η: την περαιτέρω επεξεργασία των ενδιάμεσων προϊόντων για την παραγωγή των τελικών διαμέσου κοπής σε συγκεκριμένες διαστάσεις. Η κοπή των πλακών γίνεται με κόφτη με κατακόρυφο αδαμαντοφόρο δίσκο, όπου το υλικό τοποθετείται πάνω σε οριζόντια τράπεζα και κάτω από τον δίσκο του κόφτη.

Οι πλάκες, οι οποίες προέρχονται από το κοπτικό μηχάνημα έχουν ανάγκη από «καλιμπράρισμα», μια επεξεργασία λειάνσεως που έχει σκοπό να καταστήσει τις πλάκες ισοπαχείς. Για την προκαταρκτική λείανση χρησιμοποιούνται μηχανήματα, τα οποία διαθέτουν λειαντικές κεφαλές, στα άκρα των οποίων είναι προσαρμοσμένοι περιστρεφόμενοι αδαμαντοφόροι δίσκοι. Ακολουθεί το λεγόμενο «μπιζουτάρισμα» ή αλλιώς φινίρισμα των πλευρικών επιφανειών που είναι η διαδικασία εξομάλυνσης των ακμών. Η επεξεργασία ολοκληρώνεται με το φινίρισμα των επιφανειών που είναι ουσιαστικά η τελική επεξεργασία του υλικού πριν το προϊόν τοποθετηθεί ή παραδοθεί στον πελάτη.