Φινίρισμα πλευρικών επιφανειών

Το φινίρισμα των πλευρικών επιφανειών είναι μια διαδικασία, η οποία πραγματοποιείται στα τελευταία στάδια επεξεργασίας του υλικού. Επειδή οι πλευρικές επιφάνειες παραμένουν ορατές, απαιτείται κατάλληλη κατά περίπτωση κατεργασία. Πρόκειται για επεξεργασίες κρίσιμες που απαιτούν έμπειρο και προσεκτικό προσωπικό, καθώς το αποτέλεσμά τους μπορεί να επηρεάσει σημαντικά την αξία των τελικών προϊόντων.

Έχουν αναπτυχθεί διάφορα συστήματα κατεργασίας των πλευρικών επιφανειών των διακοσμητικών πετρωμάτων με τα οποία δημιουργούνται οι παρακάτω μορφές επιφάνειας:

Φάσα
Φάσα Φάσα (τομή)
Φάσα με φιλέτο και σκοτία
Φάσα με φιλέτο και σκοτία Φάσα με φιλέτο και σκοτία (τομή)
 Πλακέ
Πλακέ Πλακέ (τομή)
 Πλακέ μεγάλο
Πλακέ μεγάλο Πλακέ μεγάλο (τομή)
 Πλακέ μεγάλο ανάποδο
Πλακέ μεγάλο ανάποδο Πλακέ μεγάλο ανάποδο
 Αμύγδαλο
Αμύγδαλο Αμύγδαλο (τομή)
 Αμύγδαλο με φιλέτο
Αμύγδαλο με φιλέτο Αμύγδαλο με φιλέτο
 Αμύγδαλο ανάποδο
Αμύγδαλο ανάποδο Αμύγδαλο ανάποδο
 Αμύγδαλο ανάποδο με φιλέτο
Αμύγδαλο ανάποδο με φιλέτο Αμύγδαλο ανάποδο με φιλέτο
 Αμύγδαλο διπλό
Αμύγδαλο διπλό Αμύγδαλο διπλό
 Αμύγδαλο διπλό ανάποδο
Αμύγδαλο διπλό ανάποδο Αμύγδαλο διπλό ανάποδο
 Σωλήνας
Σωλήνας Σωλήνας
 Φιλέτο με σωλήνα υπερυψωμένο
Σωλήνας υπερυψωμένος με φιλέτο Σωλήνας υπερυψωμένος με φιλέτο
 Διαγώνια σύνδεση
Διαγώνια σύνδεση Διαγώνια σύνδεση