Εκτυπώσεις σε πορσελάνη (Διαστασιολόγιο)

Οβάλ φωτογραφία ή/και κείμενο (έγχρωμη ή ασπρόμαυρη) κάθετη ή οριζόντια

  Διαστάσεις
9×12 εκ.
11×15 εκ.
13×18 εκ.
18×24 εκ.
24×30 εκ.

Ορθογώνια φωτογραφία ή/και κείμενο (έγχρωμη ή ασπρόμαυρη) κάθετη ή οριζόντια

 ΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙ Διαστάσεις
9×12 εκ.
11×15 εκ.
13×18 εκ.
18×24 εκ.
24×30 εκ.

 Βιβλίο με κείμενο ή/και φωτογραφία οριζόντιο

Διαστάσεις
19×26 εκ.
22×30εκ.
25×34 εκ.
27×38 εκ.

Καρδιά με κείμενο ή/και φωτογραφία

Διαστάσεις
20×20 εκ.
22×22 εκ.

Πάπυρος με κείμενο ή/και φωτογραφία κάθετος ή οριζόντιος

Διαστάσεις
6×12 εκ.
9×29 εκ.
11×22 εκ.
13×26 εκ.
14×29 εκ.
16×25 εκ.
17×34 εκ.

Πάπυρος με περιστέρι με κείμενο ή/και φωτογραφία

Διαστάσεις
11×22 εκ.
13×26 εκ.

Απλή πορσελάνη με κείμενο ή/και φωτογραφία κάθετη ή οριζόντια

  Διαστάσεις
9×12 εκ.
11×15 εκ.
13×18 εκ.
18×24 εκ.
24×30 εκ.