Κωδ. Μαριτσά Κ. 001

Ταφικό μνημείο κανονικού μεγέθους στο κοιμητήριο Μαριτσών Ρόδου, κατασκευασμένο από μάρμαρο τύπου Royal και γρανίτη Indian Black. Περιλαμβάνει μαρμάρινη προθήκη που επιστέφεται με ανάλογο σταυρό και εξάπλευρο καντήλι αλουμινίου λευκού χρώματος. Στη θέση της οριζόντιας πλάκας έχει τοποθετηθεί διακοσμητικό βότσαλο επί του οποίου σταυρός κατασκευασμένος από μάρμαρο Αλιβερίου. Επί της βοτσαλωτής επιφάνειας μαρμάρινες επιγραφές με τη χάραξη του ονόματος του τεθνεώτος και των οστών. Εκατέρωθεν της δεύτερης, δύο πλαστικά χωνευτά ανθοδοχεία. Αποθηκευτικός χώρος που κλείνει με μεταλλικό πορτάκι και συνοδεύεται με κλειδιά, προσαρμοσμένος στην πίσω πλευρά του μνημείου.