Κωδ. Ρόδος Κ. 013

Ταφικό μνημείο κανονικού μεγέθους στο κοιμητήριο Αγ. Δημητρίου πόλεως Ρόδου, κατασκευασμένο από μάρμαρο τύπου Royal. Ημικυκλικό στηθαίο με μεταλλικό σταυρό μπρονζέ χρώματος. Χάραξη του ονόματος στην οριζόντια πλάκα, η οποία διαμορφωμένη σε μικρότερο μέγεθος από το πλαίσιο του μνημείου, συνάδει με το πλάτος της κάθετης επιτρέποντας τη φύτευση άνθεων εκατέρωθέν της, εντός των ειδικά διαμορφωμένων παρτεριών. Στην κάτω δεξιά γωνία του μνημείου έχει ενσωματωθεί πλαστικό ανθοδοχείο. Στο μέσον της βάσης του έχει τοποθετηθεί πάνω σε μαρμάρινη βάση μεταλλικό καντήλι με τετράπλευρη πυραμιδοειδής απόληξη. Στην οπίσθια πλευρά και σε επαφή με το στηθαίο έχει διαμορφωθεί ο αποθηκευτικός χώρος που κλείνει με πλαστικό πορτάκι και συνοδεύεται με κλειδιά.