Κωδ. Καλυθιές Οικ. 006

Ταφικό μνημείο οικογενειακού μεγέθους στο κοιμητήριο Καλυθιών Ρόδου, κατασκευασμένο από μάρμαρο τύπου Royal. Επί του ανισοϋψούς στηθαίου, lazer χάραξη από συνεργάτη μας του ονόματος και της προτομής του τεθνεώτος, καθώς και σταυρού. Έμπροσθεν του χαμηλότερου τμήματός του τετράπλευρο ανθοδοχείο χρωμίου. Ανάλογο καντήλι χρωμίου βρίσκεται τοποθετημένο στη βάση του μνημείου. Χαμηλότερα αυτού έχει προσαρτηθεί επιγραφή οστών Παραπλεύρως του κυρίως μνημείου και σε επαφή με αυτό ειδικά διαμορφωμένο παρτέρι που επιτρέπει τη φύτευση ανθέων. Αποθηκευτικός χώρος που κλείνει με μεταλλικό πορτάκι και συνοδεύεται με κλειδιά, προσαρμοσμένος στην πίσω πλευρά του μνημείου.