Κωδ. Ρόδος Οικ. 034

Ταφικό μνημείο οικογενειακού μεγέθους στο κοιμητήριο Αγ. Δημητρίου Ρόδου, κατασκευασμένο από μάρμαρο τύπου Royal και γρανίτη Africa nero. Στηθαίο αποτελούμενο ευμεγέθης κάθετη στήλη, την εμπρόσθια επιφάνεια της οποίας καλύπτει μαρμάρινος σταυρός. Εκατέρωθεν αυτής μεταλλικά ανθοδοχεία αλουμινίου, μαύρου χρώματος. Χάραξη του ονόματος και των οστών που φιλοξενούνται στο μνημείο στην οριζόντια πλάκα. Παραπλεύρως αυτής, επάνω σε μαρμάρινη βάση, στρογγυλό θυμιατήρι αλουμινίου μαύρου χρώματος. Στη βάση του μνημείου μαύρο εξάπλευρο καντήλι αλουμινίου.