Κωδ. Σορωνή Οικ. 001

Ταφικό μνημείο οικογενειακού μεγέθους στο κοιμητήριο Σορωνής Ρόδου, κατασκευασμένο από μάρμαρο τύπου Royal και γρανίτη Nero Africa. Χάραξη ονόματος στην κάθετη πλάκα. Μεταλλικός σταυρός με τον Εσταυρωμένο, καντήλι τετράπλευρο και ανθοδοχείο. Τα παραπάνω διακοσμητικά είναι χρωμίου. Δύο μαρμάρινα ανθοδοχεία, χρώματος λευκού. Αποθηκευτικός χώρος που κλείνει με πλαστικό πορτάκι και συνοδεύεται με κλειδιά, προσαρμοσμένος στην πίσω πλευρά του μνημείου. Πρόβλεψη ασφαλούς χώρου φύλαξης της σκούπας επί του κυρίως μνημείου.