Κωδ. Σορωνή Οικ. 003

Ταφικό μνημείο οικογενειακού μεγέθους στο κοιμητήριο Σορωνής Ρόδου, κατασκευασμένο από μάρμαρο τύπου Royal και γρανίτη Nero Africa. Χάραξη ονόματος στην κάθετη πλάκα. Μαρμάρινος σταυρός. Καντήλι και θυμιατήρι τετράπλευρα, χρωμίου. Δύο μαρμάρινα ανθοδοχεία, χρώματος λευκού. Αποθηκευτικός χώρος που κλείνει με μεταλλικό πορτάκι και συνοδεύεται με κλειδιά, προσαρμοσμένος στην πίσω πλευρά του μνημείου.