Κωδ. Ίστριος Οικ. 002

Ταφικό μνημείο οικογενειακού μεγέθους στο κοιμητήριο Ιστρίου Ρόδου, κατασκευασμένο από μάρμαρο τύπου ημίλευκο Μαρμαράς και γρανίτη Nero Africa. Χάραξη ονόματος στην οριζόντια και κάθετη πλάκα. Μαρμάρινος λευκός σταυρός με όψη κορμού δέντρου τοποθετημένος στην οριζόντια πλάκα. Μεταλλικός σταυρός, καντήλι και θυμιατήρι τετράπλευρα, καθώς και στρογγυλό ανθοδοχείο. Τα παραπάνω διακοσμητικά είναι χρωμίου. Επιπλέον, δύο πλαστικά ανθοδοχεία ενσωματωμένα στο κυρίως μνημείο. Πολυεστερικά αγγελάκια με ρόδα στους πεσσίσκους του στηθαίου, καθώς και πολυεστερική βρεφοκρατούσα Παναγία και Χριστός Δεόμενος πάνω στους τετράπλευρους κιονίσκους εκατέρωθεν του στηθαίου. Δύο αποθηκευτικοί χώροι που κλείνουν με μεταλλικό πορτάκι και συνοδεύονται με κλειδιά, προσαρμοσμένοι στην πίσω πλευρά του μνημείου. Πρόβλεψη ασφαλούς χώρου φύλαξης της σκούπας επί του κυρίως μνημείου. Φωτογραφία έγχρωμη εκτυπωμένη σε πορσελάνη διαστάσεων 13×18 εκ.