Κωδ. Ρόδος E. 004

Ταφικό μνημείο ενδιάμεσου μεγέθους στο κοιμητήριο Ταξιαρχών Ρόδου, κατασκευασμένο από μάρμαρο Royal. Χάραξη ονόματος στο οριζόντιο μάρμαρο. Μαρμάρινος σταυρός στην πλάκα. Μεταλλικό καντήλι εξάπλευρο, χρώματος λευκού. Μαρμάρινο ανθοδοχείο λευκού χρώματος. Αποθηκευτικός χώρος που κλείνει με μεταλλικό πορτάκι και συνοδεύεται με κλειδιά. Πρόβλεψη εγκατάστασης για μελλοντική σύνδεση ηλεκτρικού καντηλιού με το δίκτυο του κοιμητηρίου.