Κωδ. Βάτι Κ. 002

Διπλό ταφικό μνημείο κανονικού μεγέθους στο κοιμητήριο Βατίου Ρόδου, κατασκευασμένα από ημίλευκο μάρμαρο. Χάραξη των ονομάτων στις οριζόντιες πλάκες. Άνωθεν αυτών μαρμάρινος σταυρός από μάρμαρο Αλιβερίου και παραπλεύρως έγχρωμη ορθογώνια φωτογραφία διαστάσεων 13×18 εκ. επί μαρμάρινης κορνίζας. Το μνημείο περιλαμβάνει κοινή προθήκη με μαρμάρινα ανθοδοχεία εκατέρωθέν του. Αποθηκευτικός χώρος που κλείνει με μεταλλικό πορτάκι και συνοδεύεται με κλειδιά προσαρμοσμένος στην οπίσθια πλευρά του μνημείου.