Κωδ. Γεννάδι Κ. 002

Ταφικό μνημείο κανονικού μεγέθους στο κοιμητήριο Γενναδίου Ρόδου, κατασκευασμένο από μάρμαρο τύπου Royal και γρανίτη Nero Africa. Περιλαμβάνει προθήκη από μάρμαρο και γρανίτη που επιστέφεται με μαρμάρινο σταυρό, εκατέρωθεν του οποίου πολυεστερικά περιστέρια. Χάραξη των ονομάτων στην οριζόντια πλάκα και άνωθεν αυτών πολυεστερικός σταυρός με όψη κορμού δέντρου. Στη βάση του μνημείου δύο πολυεστερικά ανθοδοχεία. Αποθηκευτικός χώρος που κλείνει με πλαστικό πορτάκι και συνοδεύεται με κλειδιά, προσαρμοσμένος στην πίσω πλευρά του μνημείου