Κωδ. Ρόδος Κ. 011

Προσχέδιο ταφικού μνημείου κανονικού μεγέθους προσαρμοσμένο στις σύγχρονες οικονομικές απαιτήσεις χωρίς πρόσθετα διακοσμητικά που περιλαμβάνει μαρμάρινη προθήκη που λειτουργεί και ως αποθηκευτικός χώρος που επιστέφεται με ανάλογο σταυρό, οριζόντια πλάκα με τη χάραξη του ονόματος, καθώς και περιμετρική μαρμάρινη στρώση στη βάση του μνημείου.