Κωδ. Ρόδος Κ. 023

Ταφικό μνημείο κανονικού μεγέθους στο κοιμητήριο Ταξιαρχών πόλεως Ρόδου, κατασκευασμένο από μάρμαρο τύπου Royal. Χάραξη του ονόματος στο ροδιόσχημο στηθαίο. Κάτωθεν αυτού ασπρόμαυρη οβάλ φωτογραφία διαστάσεων 13Χ18εκ. Παραπλεύρως, ορειχάλκινος διπλός σταυρός. Η οριζόντια πλάκα, η οποία διαμορφωμένη σε μικρότερο μέγεθος από το πλαίσιο του μνημείου, συνάδει σχεδόν με το πλάτος της κάθετης επιτρέποντας τη φύτευση άνθεων εκατέρωθέν της, εντός των ειδικά διαμορφωμένων παρτεριών. Στο μέσον της βάσης του μνημείου έχει τοποθετηθεί πάνω σε μαρμάρινη ελαφρώς υπερυψωμένη βάση ηλεκτρικό ορειχάλκινο καντήλι λευκού χρώματος, ιταλικής προελεύσεως. Στην οπίσθια πλευρά έχει διαμορφωθεί αποθηκευτικός χώρος που κλείνει με πλαστικό πορτάκι και συνοδεύεται με κλειδιά.