Κωδ. Ρόδος K. 008

Ταφικό μνημείο κανονικού μεγέθους στο κοιμητήριο Ταξιαρχών Ρόδου, κατασκευασμένο από μάρμαρο τύπου Royal. Χάραξη ονόματος στην οριζόντια πλάκα. Μεταλλικό καντήλι εξάπλευρο, χρώματος λευκού. Δύο πολυεστερικά ανθοδοχεία λευκού χρώματος. Αποθηκευτικός χώρος που κλείνει με μεταλλικό λευκό πορτάκι και συνοδεύεται με κλειδιά, προσαρμοσμένος στην πίσω πλευρά του μνημείου. Πρόβλεψη εγκατάστασης για μελλοντική σύνδεση ηλεκτρικού καντηλιού με το δίκτυο του κοιμητηρίου.