Κωδ. Καλαβάρδα Οικ. 001

Ταφικό μνημείο οικογενειακού μεγέθους στο κοιμητήριο Καλαβάρδων Ρόδου, κατασκευασμένο από μάρμαρο  τύπου Royal και γρανίτη Nero Africa. Χάραξη ονόματος στο μέσον του κυματοειδούς στηθαίου και άνωθεν έγχρωμη φωτογραφία εκτυπωμένη σε πορσελάνη, διαστάσεων 13Χ18. Τετράπλευρο καντήλι και ανάλογα ανθοδοχεία πάνω σε βαθμιδωτές βάσεις. Όλα τα διακοσμητικά είναι αλουμινίου, μαύρου χρώματος. Αποθηκευτικός χώρος που κλείνει με μεταλλικό πορτάκι και συνοδεύεται με κλειδιά, προσαρμοσμένος στην πίσω πλευρά του μνημείου.