Κωδ. Καλυθιές Οικ. 003

Ταφικό μνημείο οικογενειακού μεγέθους στο κοιμητήριο Καλυθιών Ρόδου, με μάρμαρα τύπου Bianco Crystal και Γορτύνης. Χάραξη του ονόματος στο κάθετο μάρμαρο – στηθαίο και στην πλάκα. Διακοσμητικά μεταλλικά λευκού χρώματος, μεταλλικός ορειχάλκινος κρίκος ανασήκωσης της κυρίως πλάκας, 1 μεταλλικό καντήλι αλουμινίου τετράγωνο, 1 ανθοδοχείο χωνευτό στο κολονάκι του στηθαίου. Σταυρός με όψη κορμού και πρόβλεψη φωτογραφίας ορθογώνιας διαστ. 13Χ18 εκ. στο στηθαίο. Αποθηκευτικός χώρος προσαρμοσμένος στην πίσω πλευρά του μνημείου, με πορτάκι αλουμινίου λευκού χρώματος με κλειδιά. Αποθηκευτικός χώρος φύλαξης της σκούπας.