Κωδ. Ρόδος Οικ. 013

Ταφικό μνημείο οικογενειακού μεγέθους, στο κοιμητήριο Ταξιαρχών πόλεως Ρόδου, κατασκευασμένο από γρανίτες τύπου Bianco Crystal και Nero Africa. Χάραξη ονόματος στην οριζόντια πλάκα και οίκου στην κάθετη. Μαρμάρινος λευκός σταυρός με όψη κορμού δέντρου, τοποθετημένος στην οριζόντια πλάκα. Καντήλι τετράπλευρο χρωμίου. Επιπλέον ηλεκτρικό καντήλι με λαμπάκι, συνδεδεμένο στο δίκτυο του κοιμητηρίου. Δύο πλαστικά ανθοδοχεία ενσωματωμένα στο κυρίως μνημείο. Αποθηκευτικός χώρος που κλείνει με μεταλλικό πορτάκι και συνοδεύεται με κλειδιά, προσαρμοσμένος στην πίσω πλευρά του μνημείου. Φωτογραφίες έγχρωμες εκτυπωμένες σε πορσελάνη διαστάσεων 13×18 εκ. προσαρμοσμένες και στις δύο όψεις του στηθαίου.